Всесвітній день водних ресурсів

Свято 22 березня — Всесвітній день водних ресурсів (всесвітній день води)

Свято Всесвітній день води відзначається щороку 22 березня. Він був створений в 1993 році Генеральною Асамблеєю ООН.

У своїй резолюції ця організація запропонувала всім країнам проводити в цей день спеціальні заходи, спрямовані на збереження та освоєння водних ресурсів. При цьому було вирішено щороку присвячувати ці заходи якійсь одній конкретній темі. Період 2005-2015 рр. був оголошений Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя». Головним завданням цього свята, на думку його творців, має стати нагадування всім жителям Землі про величезну важливість води для підтримання життя на нашій планеті. Як відомо, людина і тварини не можуть існувати без води. Якби на Землі не було водних ресурсів, то на ній і не зародилася життя.

22 березня організація, що займається захистом навколишнього середовища, звертається до керівників всіх країн світу із закликом приділяти більше уваги проблемі захисту водних ресурсів планети. Необхідно не тільки задуматися про це на національному рівні, але і приймати конкретні заходи.

Щорічно ООН призначає, яке її підрозділ повинен буде тримати під контролем дотримання правил проведення Всесвітнього дня води. Кожен рік в цей день розглядається одна з існуючих сьогодні проблем, пов’язаних з недостачею водних ресурсів і забрудненням води, приймаються важливі рішення.

Свято «Всесвітній день води» проводиться для того, щоб привернути до цих проблем суспільну увагу. Він дозволяє залучати до їх вирішення все більшу кількість держав. Здійснюється поширення інформації про важливість проблем, пов’язаних з охороною водних ресурсів прісної води. Виявляється і реальна допомога, приймаються серйозні заходи з постачання питною водою жителів тих країн, де існує дефіцит.


На території нашої країни свято «Всесвітній день води» відзначається з 1995 року. Його девізом є: «Вода — це життя». Він покликаний підкреслити найбільше значення води у нашому житті. Не варто забувати про те, що тіло людини на дві третини складається з води. Воду прийнято вважати одним з найбільш цінних природних ресурсів. Постійне зростання населення і розвиток промислового виробництва збільшують значення води і загострюють проблему необхідності її захисту.

Водні ресурси

Вода займає особливе положення серед природних багатств Землі. Відомий російський і радянський геолог академік А. П. Карпінський говорив, що немає більш дорогоцінного копалин, ніж вода, без якої життя неможливе.

Без води не може жити людина. Вода — один з найважливіших факторів, що визначають розміщення продуктивних сил, а дуже часто і засіб виробництва. Збільшення витрачання води промисловістю пов’язано не тільки з її швидким розвитком, але і з збільшенням витрати води на одиницю продукції. Одним з найбільш значних водоспоживачів є сільське господарство.

Особливе місце у використанні водних ресурсів займає водоспоживання для потреб населення. При цьому обов’язковими є безперебійність водопостачання, а також суворе дотримання науково обґрунтованих санітарно-гігієнічних нормативів.

Використання води для господарських цілей — одна з ланок кругообігу води в природі. Але антропогенна ланка круговороту відрізняється від природного тим, що в процесі випаровування частина використаної людиною води повертається в атмосферу опрісненої. Інша частина скидається у водойми у вигляді стічних вод, забруднених відходами виробництва.

За даними Міжнародного комітету з питань зміни клімату в майбутньому очікується зміна розподілу опадів по планеті: кліматичні контрасти будуть посилюватися: посухи та повені стануть частіше й інтенсивніше. Це ще більше ускладнить регулярне постачання прісною водою. На сьогоднішній день проблема води вже породжує міждержавні конфлікти, якими відомий, перш за все, Близький і Середній Схід — зона переважно пустельного клімату, з малою кількістю опадів і знижується рівень ґрунтових вод.

Багато вчених вважають, що немає проблеми нестачі води, а є проблема її нераціонального використання. Сама кількість урядових дотацій, що спрямовуються у всьому світі на підтримання прийнятних цін на воду (33 млрд доларів в рік), настільки велика, що, якщо б ці гроші витрачалися на створення економічних систем використання води, більша частина проблем давно вже була б вирішена.

Найбільший прогрес у розвитку водозберігаючих технологій досягнуто на Заході. В Європі вже давно взято курс на економію водних ресурсів.

Росія — велика водна держава, що займає за обсягом річкового стоку друге місце в світі після Бразилії, а по водозабезпеченості на одну людину — третє, після Бразилії та Канади. Водне достаток накладає на Росію і особливу відповідальність перед людством за збереження цього найважливішого природного ресурсу. Проблема дефіциту прісної води, на думку міжнародних експертів, стане однією з найгостріших до середини XXI ст.

Але ситуацію з прісною водою на території Російської Федерації погіршує те, що її ресурси розподілені вкрай нерівномірно. На найбільш освоєні райони європейської частини країни, де проживає до 80% населення, припадає лише близько 8% річного обсягу поверхневих водних ресурсів річок.

Брак води може бути зумовлена фізичними, економічними або інституційними причинами, її масштаби можуть коливатися в часі і просторі. На сьогоднішній день від нестачі води страждає близько 700 мільйонів людей в 43 країнах світу, а до 2025 року з цією проблемою зіткнуться більше 3 мільярдів чоловік.

Стан світових водних ресурсів залишається нестабільним, а необхідність застосування комплексного і сталого підходу до управління цими ресурсами і раніше є досить актуальною. З-за високих темпів зростання чисельності населення, нестійких моделей споживання, неефективного управління, забруднення навколишнього середовища, недостатнього обсягу інвестицій в інфраструктуру і низької ефективності використання водних ресурсів наявні на сьогоднішній день запаси води виснажуються швидкими темпами.

Однак у майбутньому води буде потрібно ще більше: для вирощування продовольчих культур, для пиття і санітарно-гігієнічних потреб, для потреб промисловості та для підтримки розширення міст. Розрив між попитом і пропозицією, ймовірно, ще більше збільшиться, що буде представляти загрозу економічному і соціальному розвитку та екологічної стійкості. Для подолання проблеми нестачі води виключно важливе значення буде мати комплексне управління водними ресурсами. Не менш важливе значення матиме і міжнародне співробітництво, оскільки багато річки і водоносні горизонти є загальним надбанням країн. Таке співробітництво може також сприяти розвитку гармонійних транскордонних зв’язків у цілому.

Всім нам треба пам’ятати про те, що ресурси води не безмежні, і наше здоров’я і життя прямо залежать від її кількості та якості. Не кажу вже про духовне значення річок, озер, взагалі води для нашого самопочуття.

Протягом усієї історії люди боролися з водою і за воду. Чиста вода — глобальна проблема людства. Тому, відзначаючи День води, ми повинні пам’ятати про це і берегти наші водні ресурси.

Проблема нестачі водних ресурсів

Людина завжди повинна пам’ятати про те, що водні ресурси не є безмежними. Нестача чистої води є глобальною проблемою сучасності. Ми повинні берегти воду не тільки в це свято, а й щодня. Не можна бездумно витрачати прісну воду. Здоров’я і життя людей безпосередньо залежать від її кількості та якості.

Росія дуже багата водними ресурсами. На території нашої країни нараховується 2,5 млн. річок, загальна довжина яких становить 8 млн. км. Найбільшою з них є Волга. Озер в нашій країні близько 2,7 млн. Запаси води в них складають близько 26,5 тис. куб. км. І знамените озеро Байкал, яке є найглибшим озером планети і найбільшим природним резервуаром прісної води, також розташоване на території Росії. На Байкал припадає 20 % від усіх запасів поверхневих прісних вод в світі. Крім того, існує в Росії і 2290 водосховищ, обсяг яких перевищує 1 млн. куб. м. Росія перед усім світом відповідальна за збереження цього достатку.

Однак і в нашій країні не все так благополучно з водою, як це здається на перший погляд. Проблема полягає в тому, що ресурси прісної води на її території розподілені дуже нерівномірно. Експерти всього світу вважають, що до середини XXI століття проблема нестачі прісної води буде однією з найважливіших. Дефіцит води у світі може бути обумовлений причинами різного характеру. Його масштаби змінюються залежно від простору і часу.

Від нестачі води сьогодні страждають близько 700 мільйонів чоловік. Це жителі 43 країн світу. Вчені підрахували, що до 2025 року ця цифра зросте до 3 мільярдів і більше. Запаси води продовжують виснажуватися швидкими темпами. Серед основних причин цього можна назвати наступні: забруднення навколишнього середовища, зростання чисельності населення, який відбувається високими темпами, мала ефективність управління, відсутність стійких моделей споживання, низька ефективність використання водних ресурсів та недостатній обсяг інвестицій в інфраструктуру.

Але в майбутньому потреба у воді буде тільки зростати. Різниця між попитом і пропозицією буде продовжувати збільшуватися. В результаті, це може стати загрозою для економічного і соціального розвитку та екологічної стійкості у світі. При цьому дуже велику роль у вирішенні цих проблем буде грати і правильність комплексного управління водними ресурсами. Не менш важливою буде роль і міжнародного співробітництва, тому що багато річки і водойми є загальним надбанням декількох країн. Сьогодні для багатьох країн світу дуже актуальною проблемою є відсутність достатньої кількості безпечної питної води. Питні джерела забруднюються в результаті скидання в них відходів виробництва різних підприємств, а також відходів, які потрапляють у воду з населених пунктів і об’єктів сільського господарства.

Фахівці підрахували, що від неякісної води людей гине більше, ніж навіть від воєн. Хоча води на нашій планеті дуже багато, але людині з неї для використання доступний всього лише 1%. Найбільша кількість води зосереджена в океанах.

За останні 50 років у всіх великих річках планети відбулося значне зниження рівня води. Це пояснюється глобальною зміною клімату і зростанням кількості населення. Одним з рішень цієї проблеми фахівці вважають повторне використання стічних вод. Потрібно зазначити, що сьогодні проблема зниження рівня прісної води відсутній тільки в Арктиці. Там обсяг води, навпаки, зростає за рахунок танення льодів.

Підраховано, що людині щодня потрібно не менше 20 літрів води на пиття, приготування їжі і для особистої гігієни. А от багатьом жителям Східної Африки доводиться обходитися всього 5 літрів в день, а деяким — навіть всього 1 літром.

Повернутися до календаря Свят

Информировать общественность о важности охраны и сохранения ресурсов (Фото: Montypeter, Shutterstock)


22 марта

Ежегодно 22 марта в мире отмечается

Всемирный день водных ресурсов

(World Day for Water или World Water Day). Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая

состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро

Вода необходима человечеству. Капля воды обладает силой, капля воды необходима всем. Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% — это соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды, почти 68,7% — замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только один процент от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком. В 20 веке использование воды увеличилось в 6 раз и более чем в 2 раза превышает темпы прироста населения. В развитых странах до 30% запасов пресной воды теряются из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%.

Но вода необходима не только, чтобы утолить жажду и помочь в сохранении жизни и здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение во всех сферах экономического, социального и человеческого развития.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв резолюцию 47/193 от

22 февраля

1993 года, объявила

22 марта

Всемирным днем водных ресурсов. В соответствии с рекомендациями Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию этот день начали отмечать с 1993 года.

Государства были призваны посвятить День водных ресурсов осуществлению рекомендаций ООН и проведению конкретных действий на национальном уровне.

Ежегодно одно из учреждений ООН назначается координатором мероприятий Всемирного дня водных ресурсов и отвечает за продвижение новой темы под руководством Административного комитета по координации.

Сегодняшняя дата — это еще одна возможность напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества (Фото:Sergey Nivens, Shutterstock)

Основные цели проведения Всемирного дня водных ресурсов:

— Способствовать принятию соответствующих мер для решения проблемы снабжения населения питьевой водой;

— Информировать общественность о важности охраны и сохранения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом;

— Привлечь к празднованию Всемирного дня водных ресурсов правительства, международные агентства, неправительственные организации и частный сектор.

К тому же каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме. Так, в разные годы девизами Дня были слова: «Забота о наших водных ресурсах является делом каждого», «Вода и женщины», «Достаточно ли воды в мире?», «Грунтовые воды — невидимый ресурс», «Водные ресурсы для здоровья», «Водные ресурсы и стихийные бедствия», «Водные ресурсы и культура», «Решение проблемы дефицита воды», «Чистая вода для здоровья мира», «Вода для городов», «Вода и энергия», «Вода и устойчивое развитие», «Водные ресурсы и трудоустройство» и другие.

22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества. Практические усилия могут помочь углубить общественное понимание как проблем, так и решений в этой области. Для достижения положительных результатов необходимо превратить слова в обязательства и действия в рамках общей темы.

Другие праздники в разделе «Праздники ООН»

Добавить
комментарий
Распечатать

Всемирный день водных ресурсов в цифрах

человека добавили Всемирный день водных ресурсов в личный календарь. Из них 519 мужчин и 348 женщин. Остальные свой пол не указали.

Всемирный день водных ресурсов в других календарях

Всемирный день водных ресурсов

Праздники России

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов (World Day for Water или World Water Day). Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в…

Всемирный день водных ресурсов

Праздники Украины

Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% — это соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды, почти 68,7% — замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только один процент от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования…

Всемирный день водных ресурсов

Праздники Азербайджана

22 марта – Всемирный день воды. В 1992 году в Рио-де-Жанейро в рамках проводимой ООН конференции «Охрана окружающей среды и развитие ООН» Генеральная ассамблея ООН приняла решение отмечать 22 марта как Всемирный день водных ресурсов. «Как у…

Родственные праздники

День защиты леса от пожара в США

Экологические праздники

9 августа в США отмечается день с несколько необычным названием — День Дымняшки, так называемый Smokey Bear Day. Это День защиты леса от пожара. Дымняшка — это симпатичный медвежонок, предупреждающий об опасности лесных пожаров, символ Службы…

Синичкин день

Экологические праздники

Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник – Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних…

День моржа

Экологические праздники

В 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим был учрежден День моржа. Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии нашей планеты. Празднование не случайно назначено на…

День национального парка «Плитвицкие озера»

Экологические праздники

8 апреля в Хорватии отмечается День национального парка «Плитвицкие озёра» (Plitvice Lakes National Park, хорв. Plitvička jezera). Впервые название «Плитвицкие озёра» упоминается в 1777 году в записях священника Доминика Вукасовича. 8 апреля…

Смотреть все родственные праздники из раздела «Экологические праздники»

Пр@здники и именины по e-mail!

Подпишитесь на рассылку «Праздники и именины сегодня и завтра», и вы всегда будете в курсе, кого из друзей следует поздравлять!

Новини _____________________ ПРО БІБЛІОТЕКУ _____________________Історія бібліотеки Правила користування _____________________ П у т і в н и к по бібліотеці _____________________Д и р е к ц і я _____________________ Відділ обслуговування користувачів ___________________ Інформаційно-бібліографічний відділ _____________________ Відділ автоматизації інформаційно-бібліотечних процесів _____________________ Відділ книгозберігання _____________________ Відділ комплектування та наукової обробки документів Нариси з історії НБ ХНТУСГ Архів конференцій,семінарів Бібліотека вдячна _____________________ Наукометричні показники _____________________ РЕСУРСИ _____________________ Електронний каталог Літопис ХНТУСГ Передплатні видання Надходження часописів Надходження книг Навігатор ресурсів Інтернет за профілем університету Видання НБ ХНТУСГ Бібліографічні покажчики ХНТУСГ Бібліографічні списки літератури Література для освоєння робітничих професій Віртуальні довідкові служби Віртуальна довідкова служба НБ ХНТУСГ _____________________ ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА _____________________ Віртуальні виставки Віртуальні огляди _____________________ ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА _____________________ Літературні об’єднання та клуби Краєзнавчо-туристичний клуб «Патріот» Архів «Календарного кошика» _____________________ НА ДОПОМОГУ КОРИСТУВАЧЕВІ _____________________ Приклади оформлення бібліографічного опису Переліки фахових видань України Права та обов’язки аспірантів Рекомендації до оформлення атестаційних справ Бланки заявок на придбання документів Програми навчальних дисциплін Перейти на сайт ХНТУСГ

Реки, озера, моря, океаны,
Ручьи, родники и болота пруды —
Бежит из земли и течет из-под крана.
Ведь жизнь невозможна, увы, без воды.

Ресурсы планеты совсем не бездонны,

И водный ресурс будем мы охранять,
Использовать воду с умом и законно.
Использовать так, чтобы не отравлять.

Чтоб в чистой, зеркальной, прохладной водице

Плескались детишки на радость себе.
Улыбка и счастье чтоб были на лицах,
Чтоб небо искрилось в кристальной воде!

Озера, реки и моря —
Их много на планете,
Но мы всегда должны беречь
Воды запасы эти,
Ресурсы водные для нас —
Источник жизни нашей,
И должен воду сохранять
Планеты житель каждый,
Об этом помнить мы должны
Не только в этот праздник,
Пусть будет больше чистых рек,
Озер красивых разных!

Без воды засохнем мы,
Без нее не станет жизни,
Мы беречь ее должны,
Ведь она небезгранична!

Чистить нужно нам моря,

Очищать пруды, озера,
Чтоб вода была всегда,
Чтоб запасов было много!

И сегодня в этот день,

Одного лишь пожелаю,
Воду береги всегда,
С Днем воды я поздравляю!

Всемирный день водных ресурсов
Отметим сегодня друзья,
Без силы живительной этой
Погибнет планета Земля.

Реки, озера, ручьи,

Лужи, моря, океаны,
Если исчезнут они —
Земля пустынею станет.

Сегодня хочу пожелать

Беречь вам богатство это,
Простые капли воды
Смогут спасти планету.

Поется в песне, без воды,
И не туды, и не сюды,
Мы знаем точно, что вода,
Необходима нам, всегда!

Мы без нее прожить не сможем,

Давайте же себе поможем,
Будем водицу мы беречь
И устранять любую течь,

Чтоб чудо дивное, вода,

Не исчезала НИКОГДА!
Сегодня праздник — День воды,
Озера, речки и пруды,

Пусть полнятся водою,

Прозрачной, ключевою!
Чтоб не случилось вдруг беды,
Желаю вам, ЧИСТОЙ ВОДЫ!

Сегодня — вы в курсе? —
День водных ресурсов.
Нас в гости всех зовут
Река, болото, пруд,
Море, океан, родник —
Праздник ради них возник.
Так пускай же везде и всегда
Будет чистой наша вода.
А ещё, чтобы так и вышло,
Пускай чистыми будут мысли.

День воды сегодня в мире,
Поздравляю я и вас,
Даст пускай водичка силу,
Настроение будет — класс!

Поберечь вас призываю

Водные ресурсы
И о всех проблемах вод
Быть желаю в курсе.

Сегодня день обычный с виду,
Но сила в нем большая.
Ресурсы водные земли
Мы нынче миром славим.

Пусть будут воды лишь чисты,

Пусть только очищают.
Здоровье, силу, доброту
Нам капли ее дарят.

Сила есть в воде большая,
Без нее прожить — никак.
Миром целым прославляем
Мы сегодня водный знак.

Вас беречь я призываю

Воды океана,
Все озера и моря,
Реки, котлованы.

С Днем ресурсов водных —
Речек и озер,
Для купанья годных,
Тех, где есть простор!

Тех, где ловля рыбы

Нам разрешена,
В зиму — льда лишь глыбы,
Летом — гладь видна!

Добавить комментарий

*